Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obec Bezuchov části Územního plánu sídelního útvaru Bezuchov

22.03.1999

Obecně závazná vyhláška obce Bezuchov o místních poplatcích 07.04.1999

Obecně závazná vyhláška obce Bezuchov č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2002

Dodatek č.4/2007 k OZV č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromaždˇování,  sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů. 01.01.2008
Obecně závazná vyhláška obce Bezuchov č.3/2001, kterou se stanoví systém shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bezuchov, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na  území obce Bezuchov

01.01.2002

Požární řád obce 2004

01.04.2004

OZV 1/2005 kterou se zrušuje OZV 1/1999 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů místní MŠ

01.01.2005
OZV č.1/2006 kterou se stanoví společný školský obvod 28.10.2006
OZV č.2/2006 kterou se mění a doplňuje Vyhláška o závazné části územního plánu sídelního útvaru Bezuchov 28.10.2006
Jednací řád zastupitelstva obce Bezuchov

23.11.2006

 OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 1/2019 o shromažďování, sběru, třídění, využívání  a odstraňování komunálního, stavebního odpadu, elektro odpadu, nebezpečného odpadu a systém sběru a shromažďování biologicky rozložitelných odpadů

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2016

 

01.01.2020

 

 

01.01.2020

Veřejnoprávní smlouvy

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

Úřední deska - archiv

Obec Bezuchov získala v roce 2019 následující dotace od Olomouckého kraje:

Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 295 539Kč pro MŠ Bezuchov na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů.

Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 40 000Kč na částečnou úhradu výdajů a činnost "Podpora prodejny smíšeného zboží v obci Bezuchov".

Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 17 500Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Bezuchov. 

Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 375 000Kč na částečnou úhradu výdajů na akci "Oprava komunikace ke sběrnému dvoru a zpevnění plochy, vybudování přístřešku".

Policie České republiky Přerov

Na tomto odkazu naleznou občané konkrétní obvodní oddělení, pod které konkrétně spadají, a to včetně přímých kontaktů na vedoucí jednotlivých oddělení nebo na policistu s územní odpovědností za danou lokalitu či obec.

http://www.policie.cz/uzemni-odbor-prerov.aspx

Kde nás najdete


Olomoucký kraj

Vyhledat v textu

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Hlášení místního rozhlasu

Spustit poslední hlášení

www.czechpoint.cz

portal.gov.cz

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

MAS Partnerství Moštěnka, o.s.


http://www.mas-mostenka.cz

         Mikroregion                     Moštěnka    

www.mostenka.cz

 

        Mikroregion         Záhoří - Helfštýn


http://www.mr-zahori.cz/

logo sit pomoci.png

Návštěvnost stránek

174326
bezuchov_footer.png