Drobečková navigace

Úvodní stránka > Osobnosti obce

Osobnosti obce

Biskup Pavel Jessen - spolutvůrce bible Kralické

krátce žil v Bezuchově a zemřel dne  24.5. 1594 

Ludvík Schmied ( 1845 - 1934 ) - originální  učitel -praktik.

O čtyřicet let předběhl pokusné školy ve Zlíně. Jeho žáci museli vše sami ověřit a nejen "vědu trpně přijímat. Rozvrh hodin za pěkného počasí měl pohyblivý. V počtech se měřilo na obecním trávníku u školy, zjišťovala se plocha vykolíkovaných pozemků, jejich výnos, žák znal ceny obilí, slámy, dobytka, spotřebu krmení, potřebu a ceny stavebních materiálů a děti dokonce prý věděly, zač je udržování běžného metru okresní silnice, dělaly se zápisy o cenách a vedly se i účty. Ve slohu se psala podání úřadům, žádosti, vyplňovaly blankety. V kreslení se zhotovovaly plánky. Přírodopis se bral prakticky pro potřebu zemědělce, cvičilo se na zdravém vzduchu venku  a nezapomínalo    se  ani  na  zpěv,  který  prý  bylo  radost  poslouchat.  Není   pak divu,  že v Bezuchově byli hospodáři "nejchytřejší na Záhoří" jak říkával pan Leopold Krybus, který docházel do Bezuchova učit náboženství. Učitel Ludvík Schmied se po dobu 34 let maximálně staral o všestrané vzdělání a výchovu dětí i občanů. Bohužel ne vždy byl za to patřičně doceněn a oceněn. Dne 3. ledna 1902 byl dán do výslužby. 

František Hradilík ( 1871 - 1939 ) - profesor průmyslové školyProf.Frantisek_Hradilik

Po absolvování školy vykonával povolání učitele, později byl profesorem průmyslové školy  v Plzni a v Brně, lektorem těsnopisu na brněnské technice. Byl též odborným inspektorem kreslení. V roce 1920 se zúčastnil soutěže na čs.těsnopisnou soustavu. Jeho prací vzniklapůvodní těsnopisná soustava všeslovanská nazvaná SLAVIA. Je autorem spisu "Tachygrafie antická",

          

 

 

Ludvík Schmied (1879 - 1939 ) - učitel,průkopník včelařstvíLudvik_Schmied

Byl synem bezuchovského učitele Ludvíka Schmieda. Jako řídící učitel působil na venkovských školách. Stál v  čele  učitelské  jednoty  v  Bystřici  pod  Hostýnem  a  stal  se  jejím zástupcem ve výboru župy České obce učitelské. Jeho největší zálibou bylo včelařství. Ve dvacátých a třicátých letech patřil k nejuznávanějším moravským včelařům. Byl jednatelem Zemského ústředí včelařů oravských v Brně. Ludvík Schmied byl nadšený šiřitel a průkopník rozboru ušlechtilých kmenů včelích matek.

 

Obec Bezuchov získala v roce 2019 následující dotace od Olomouckého kraje:

Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 295 539Kč pro MŠ Bezuchov na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů.

Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 40 000Kč na částečnou úhradu výdajů a činnost "Podpora prodejny smíšeného zboží v obci Bezuchov".

Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 17 500Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Bezuchov. 

Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 375 000Kč na částečnou úhradu výdajů na akci "Oprava komunikace ke sběrnému dvoru a zpevnění plochy, vybudování přístřešku".

Policie České republiky Přerov

Na tomto odkazu naleznou občané konkrétní obvodní oddělení, pod které konkrétně spadají, a to včetně přímých kontaktů na vedoucí jednotlivých oddělení nebo na policistu s územní odpovědností za danou lokalitu či obec.

http://www.policie.cz/uzemni-odbor-prerov.aspx

Kde nás najdete


Olomoucký kraj

Vyhledat v textu

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Hlášení místního rozhlasu

Spustit poslední hlášení

www.czechpoint.cz

portal.gov.cz

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

MAS Partnerství Moštěnka, o.s.


http://www.mas-mostenka.cz

         Mikroregion                     Moštěnka    

www.mostenka.cz

 

        Mikroregion         Záhoří - Helfštýn


http://www.mr-zahori.cz/

logo sit pomoci.png

Návštěvnost stránek

174326
bezuchov_footer.png