Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Uhrazení místních poplatků pro rok 2022

Vážení spoluobčané,

do 31. května Vás prosíme o uhrazení místních poplatků pro rok 2022.

 

Tyto je možné uhradit bankovním převodem a to následovně:

Číslo účtu: 23124831/0100

Variabilní symbol: VAŠE ČÍSLO POPISNÉ

Poznámka pro příjemce: VAŠE PŘÍJMENÍ

 

Dále pak osobně na obecním úřadě a to každé pondělí mezi 8 a 12hod a mezi 16 a 18hod.

Vstupujte prosím jednotlivě a s rouškou.

 

Výše místních poplatků pro rok 2022 je následující:

Odpad   700Kč/osoba

Stočné    90Kč/osoba

Pes          50Kč/1 pes (každý další +120K č, tzn. poplatek za 2 psi je 170Kč, za 3 psi 290Kč)

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat mailem ou@bezuchov.cz nebo telefonicky na tel. č. 581 791 050.

 

                                                                          Jana Šromová

                                                                              účetní


Publikováno 8. 3. 2022 8:02
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 2022

Datum konání: 26. 3. 2022

 

Obecní úřad Bezuchov ve spolupráci s firmou SUEZ CZ a.s.

pro Vás zajistí

 

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!

 

 

 

PROČ?

 

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.

Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.

 

 

 

Co to je nebezpečný odpad?

Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky na okna a WC, zaolejované hadry a pneumatiky.

 

 

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto časového harmonogramu:

 

Datum

Místo

 

Hodina

26.3.2022

u Obecního úřadu

9:00 – 9:30

 

 

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy.


Publikováno 3. 3. 2022 17:03
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Sběr a odvoz velkoobjemového odpadu

Obecní úřad Bezuchov ve spolupráci s firmou SUEZ CZ a.s.

pro Vás zajistí

 

SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU!

 

 

 

 

Co je velkoobjemový odpad?

 

velkoobjemový odpad - koberce, nábytek, oblečení, apod.

 

 

Kontejner na velkoobjemové odpady bude připraven a odvážen z následujícího místa v obci podle tohoto časového harmonogramu:

 

Datum přistavení

Místo

 

Datum     odvozu

1.4.2022

pátek

u kulturního domu

4.4.2022

 pondělí

 

 

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy.


Publikováno 3. 3. 2022 17:00
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace k finančnímu příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů

ADAPTACE – Tn.2023

 

Na internetových stránkách Ministerstva zemědělství byla zveřejněná výzva k podávání ohlášení a žádosti o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu v případě nestátních lesů za období 2022 až 2026.

Poskytování těchto příspěvků se provádí dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystému na klimatickou změnu v případě nestátních lesů č. j. MZE-68333/2021-16221 ze dne 3.2.2022

Příjem ohlášení žadatelů o příspěvek probíhá za rok 2022 od 3.2.2022. Bez podaného ohlášení nelze následně vstoupit do programu a následně žádat o finanční příspěvek. (dny v programu se počítají od data podání ohlášení).

Ohlášení se pořizuje také v modulu pro žadatele zvolením správného typu ohlášení.

Sazba za rok 2022 je 4,22 Kč/ha/den (dny se počítají od podání ohlášení do konce roku)

Pro lesy zařízené LHP – požadavky:

·        menší holiny z mýtní úmyslné těžby – 0,5 ha v porostních skupinách v oblasti borového a dubového hospodářství a 0,3 ha ostatní (pracuje se s průměrnou holinou z obnovní těžby na LHC za kalendářní rok, clonná seč nebo seč domýtná při dosazení přirozené obnovy je holina nulová)

·        druhově pestřejší obnovy lesního porostu – dodržení minimálního podílu MZD stanovený v LHP nebo rámcových směrnicích – při 1 ha a vice minimálně 3 dřeviny, plošné zastoupení jedné max. 60 %, u plochy obnovy více než 0,5 ha a méně než 1 ha dvě dřeviny, jedna max. 60%

·        ponechání dřeva k zetlení – v porostech starších 60 let byla provedena mýtní úmyslná nebo nahodilá těžba, bylo na ploše porostní skupiny ponecháno dřevo v podobě souší nebo celých ležících stromů v požadovaném počtu (tloušťka v 1,3 m – 80 % střední tloušťky dřeviny s nejvyšším zastoupením, počet stromů na 1 ha = 3 kusy

·        využívání potenciálu přirozené obnovy – 10% z celkové plochy obnovy

·        šetrný způsob soustřeďování dříví – 10 % objemu vytěženého dříví (lanovka, kůň, vyvážečka s největší přípustnou hmotností na nápravu 6 000 kg, železný kůň, ruční vynášení

Žádost za rok 2022 se bude podávat od 1.3. do 31.5.2023

 


Publikováno 2. 3. 2022 14:58
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Program Muzea Komenského v Přerově na březen 2022

Program Muzea Komenského v Přerově na měsíc březen 2022 a společně s ním i pozvánka ornitologické stanice na Soví noc, která proběhne 3. března od 16.30. Od 1. března můžete v přerovském zámku navštívit výstavu školních obrazů na téma Čtvero ročních období: Jaro. Ve stejný den začíná i oblíbený vzdělávací program pro školní skupiny Jídlo: Hravě zdravě, kde se děti naučí zásady zdravého jídelníčku. Ekoporadna ORNIS pořádá 15. března od 15 hodin v prostorách přerovského zámku výtvarnou dílnu Až se jaro zeptá – výroba ptačích budek. V neposlední řadě Vás srdečně zveme na akce v rámci projektu Komenský znovu v Přerově. V termínu od 24. března do 26. června Vás čekají výstavy, divadlo, edukační programy, komentovaná procházka, workshopy a další akce. Již od 25. března můžete navštívit výstavy Kartograf J. A. Komenský a Cesta světla očima dětí. Vernisáž výstav proběhne 24. března v Slavnostní síni města Přerova od 17 hodin. Mezi 24. březnem a 22. dubnem bude probíhat výtvarný happening Jarní zastávky s Komenským. Vybrané zastávky přerovské MHD budou vyzdobeny v motivech slavného Komenského díla Orbis pictus. V neděli 27. března Vás srdečně zveme na komentovanou procházku Přerov po stopách Komenského. Sraz účastníků v 15 hodin na nádvoří zámku.

S přáním hezkého dne.

program Muzea Komenského v Přerově na měsíc březen 2022 a společně s ním i pozvánku ornitologické stanice na Soví noc, která proběhne 3. března od 16.30. Od 1. března můžete v přerovském zámku navštívit výstavu školních obrazů na téma Čtvero ročních období: Jaro. Ve stejný den začíná i oblíbený vzdělávací program pro školní skupiny Jídlo: Hravě zdravě, kde se děti naučí zásady zdravého jídelníčku. Ekoporadna ORNIS pořádá 15. března od 15 hodin v prostorách přerovského zámku výtvarnou dílnu Až se jaro zeptá – výroba ptačích budek. V neposlední řadě Vás srdečně zveme na akce v rámci projektu Komenský znovu v Přerově. V termínu od 24. března do 26. června Vás čekají výstavy, divadlo, edukační programy, komentovaná procházka, workshopy a další akce. Již od 25. března můžete navštívit výstavy Kartograf J. A. Komenský a Cesta světla očima dětí. Vernisáž výstav proběhne 24. března v Slavnostní síni města Přerova od 17 hodin. Mezi 24. březnem a 22. dubnem bude probíhat výtvarný happening Jarní zastávky s Komenským. Vybrané zastávky přerovské MHD budou vyzdobeny v motivech slavného Komenského díla Orbis pictus. V neděli 27. března Vás srdečně zveme na komentovanou procházku Přerov po stopách Komenského. Sraz účastníků v 15 hodin na nádvoří zámku.

S přáním hezkého dne.

program Muzea Komenského v Přerově na měsíc březen 2022 a společně s ním i pozvánku ornitologické stanice na Soví noc, která proběhne 3. března od 16.30. Od 1. března můžete v přerovském zámku navštívit výstavu školních obrazů na téma Čtvero ročních období: Jaro. Ve stejný den začíná i oblíbený vzdělávací program pro školní skupiny Jídlo: Hravě zdravě, kde se děti naučí zásady zdravého jídelníčku. Ekoporadna ORNIS pořádá 15. března od 15 hodin v prostorách přerovského zámku výtvarnou dílnu Až se jaro zeptá – výroba ptačích budek. V neposlední řadě Vás srdečně zveme na akce v rámci projektu Komenský znovu v Přerově. V termínu od 24. března do 26. června Vás čekají výstavy, divadlo, edukační programy, komentovaná procházka, workshopy a další akce. Již od 25. března můžete navštívit výstavy Kartograf J. A. Komenský a Cesta světla očima dětí. Vernisáž výstav proběhne 24. března v Slavnostní síni města Přerova od 17 hodin. Mezi 24. březnem a 22. dubnem bude probíhat výtvarný happening Jarní zastávky s Komenským. Vybrané zastávky přerovské MHD budou vyzdobeny v motivech slavného Komenského díla Orbis pictus. V neděli 27. března Vás srdečně zveme na komentovanou procházku Přerov po stopách Komenského. Sraz účastníků v 15 hodin na nádvoří zámku.

 


Publikováno 28. 2. 2022 16:44
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dovolená MUDr. Radka Kajšová 2022

Datum konání: 28. 2. 2022

Vážení spoluobčané,

 

MUDr. Radka Kajšová čerpá dovolenou od 28.2.2022 do 4.3.2022 včetně

Zástupuje MUDr. Eva Žádníková

Kozlovská 49

Přerov

Ošetření po předchozím telefonickém objednání, které je možné denně od 7:00 -10:00 hodin.

Telefon: 581 201 438

Akutní případy ošetří dětská ambulance nemocnice Přerov.


Publikováno 28. 2. 2022 16:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pozvánka na Výstaviště Flora Olomouc


Publikováno 25. 2. 2022 8:29
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Otevření Komunitního centra v Dřevohosticích

Vážení spoluobčané,

informujeme o otevření Komunitního centra v Dřevohosticích na adrese Náměstí 97.Poskytují zde sociální poradenství v pondělí odpoledne a ve čtvrtek během dne.

Komunitní centrum v Dřevohosticích aneb S čím vám můžeme pomoci?

Na sociální poradenství, aktivní i nemocné seniory či neformální pečovatelství se v mikroregionu Moštěnka orientují hned dvě kamenná komunitní centra. Jedno se nachází v Bochoři, druhé najdete v Dřevohosticích. To druhé je zatím poměrně nové, jak říká v rozhovoru sociální pracovnice Jana Landsmannová, za kterou jsme se do Dřevohostic vypravili.

Jano, kde přesně se teď nacházíme?

Nacházíme se na adrese Náměstí 97, naše dveře najdou zájemci v prvním patře hned vedle vchodu na Stavební úřad městyse Dřevohostice. Máme zde zřízenou kancelář, která je otevřená v pondělí odpoledne a ve čtvrtek během dne. Provoz centra zajišťuji s kolegyní Eliškou Frydrychovou.

Proč zde komunitní centrum vzniklo?

Komunitní centrum Dřevohostice vzniklo jako další centrum na území mikroregionu Moštěnka. Důvod byl prostý. Území mikroregionu je rozsáhlé a my jsme chtěli být blíže potřebným lidem.

Můžete být trochu konkrétnější?

Jsme tady, abychom lidem pomohli v sociálně složité situaci. Např. dojde-li k náhlému zhoršení zdravotního stavu jejich blízkého v seniorském věku, o něhož je třeba se postarat, doporučíme, jak se zorientovat ve všech informacích, které se k nim v této zmatečné době dostávají, a ještě se i často mění. Jsme schopni poradit, jak se orientovat v základních zdravotních a sociálních službách, které jsou k dispozici v našem regionu, jak požádat o příspěvek na péči, na co mají nárok, když jsou v zaměstnaneckém poměru a chtějí pečovat, nebo např. kde obstarat kompenzační pomůcky. 

Jak to funguje? Někdo potřebuje pomoct. Zavolá vám, objedná se, přijede… Co následuje?

Zájemce může zavolat, napsat e-mail, přijít osobně – vždy je ale lepší domluvit se na schůzce dopředu, protože se často pohybujeme v terénu, přímo u lidí, kteří nás potřebují. Pomoc můžeme poskytovat jak v centru, tak v domácnosti zájemce, nebo na jiném dohodnutém místě (např. v kavárně v Přerově).

Prakticky poradenství probíhá tak, že osoba sdělí, s čím přichází a v čem by potřebovala pomoci, pracovnice ji vyslechne, poskytne radu, pomůže zorientovat se v problematice, předá kontakt, pomůže s vyplněním tiskopisu apod. Naším cílem je pomáhat klientovi po celou dobu, až do vyřešení problému.

Takže hlavní náplní práce komunitního centra je sociální poradenství?

Kromě poskytování sociálního poradenství se věnujeme i setkávání pečujících osob a pořádání akcí v rámci projektu „My z Moštěnky“, jenž cílí na zralé a aktivní lidi v každém věku, kteří stále touží po duchovním rozvoji a vzdělávání.

V tom výčtu služeb, které poskytujete, mě zaujala skupina neformálně pečujících osob. Pečovat o pečující… jaký to má smysl?

Mně osobně dává velký smysl pečovat o ty, kteří pečují. Ze zkušenosti vím, že jsou to velmi obětaví lidé, kteří se mnohdy celodenně starají o svého blízkého a společnost na ně často zapomíná, protože nejsou vidět.

S čím jim můžete pomoci?

Vyposlechneme si jejich příběhy, můžeme jim nabídnout poradenství, konzultovat s nimi postup při péči, nabízíme pravidelná setkávání pečujících, která probíhají čtvrtletně v obcích Bochoř a Dřevohostice.

Jak taková setkání vypadají?

Setkání trvá zhruba 90 minut a kromě toho, že se účastníci mají možnost na nich na chvilku zastavit a v případě zájmu se s ostatními podělit o svůj příběh, dozvídají se zde i nové informace. Zveme si totiž odborníky z oblasti zdravotní, sociální, psychologické.

Jak se vy osobně na takovém setkání cítíte?

Pro mě osobně jsou setkání neformálně pečujících vždy velmi obohacující a těším se na ně. Na setkání chodí cca 10 pečujících, vládne zde příjemná rodinná atmosféra, je tu bezpečný prostor pro sdílení.

S čím naopak pomoci nemůžete?

Bohužel nemáme k dispozici finanční prostředky a pracovníky, kteří by pečující na nějakou dobu v péči zastoupili. Každopádně můžeme pomoci s domluvením sociální služby, která by jim péči ulehčila.

O jaké služby je obvykle největší zájem?

Často se lidé zajímají o informace z pečovatelské, odlehčovací a hospicové služby.

Zmínila jste hospicovou péči. Řekněme to otevřeně: Je ideální, když lidé mohou umírat doma. V podstatě si to každý přeje. Můžete jejich blízkým nebo pečujícím pomoci s tím, aby to zvládli, aby jim to umožnili?

Ano, téměř 100 procent lidí si přeje zemřít doma mezi svými. Pokud se rodina dohodne, že to doma zvládnou, čeká je náročný úkol, na který se nelze dopředu úplně připravit. Nastanou situace, kdy nevíte jak dál, můžou docházet fyzické i psychické síly, ale je to asi to „nej“ co můžete pro svého blízkého udělat.  Naštěstí dnes již jsou dostupné terénní služby, které nabízejí doprovázení umírajícího. Jedná se o komplex služeb zdravotních/hospicových, sociálních, psychologických, odborného poradenství. Péči v této situaci nepotřebuje jen umírající, ale také rodina, která se rozhodla mu umožnit být doma.

Kromě poradenství se zaměřujete také na pořádání akcí. Co připravujete?

Letos máme v plánu pořádat setkání pro pečující, pro seniory a všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do života mikroregionu. V květnu bychom chtěli uspořádat Hospicovou konferenci pro laickou veřejnost, na kterou pozveme zajímavé odborníky, kteří by popovídali o tématu umírání, jak umožnit svému blízkému, aby mohl zemřít doma, jak se nebát smrti, co je potřeba zařídit, jak v péči nebýt sám a umět si říct o pomoc apod.

Kde najdou zájemci bližší informace o akcích, které pořádáte?

Informace o plánovaných setkáních jsou k dispozici na webových stránkách (sitpomoci.cz), u pracovníků jednotlivých obcí, kteří by měli informaci zveřejnit. Na zvacím plakátku je vždy uveřejněn kontakt, stačí zavolat. A v případě, že se pečující rozhodne přijít spontánně a bez předchozí domluvy, je rovněž srdečně zván.

Děkuji za rozhovor!

Marie Šuláková (autorka je PR manažerka)

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Jana Landsmannová, 730 590 004, kancelar@mostenka.cz

 


Publikováno 25. 2. 2022 8:14
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Měsíčník Olomoucký kraj - únor 2022

Měsíčník Olomoucký kraj - únor 2022.pdf


Publikováno 25. 2. 2022 7:37
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Vodění medvěda

Datum konání: 26. 2. 2022

Vážení spoluobčané,

v sobotu 26. února od 13 hodin bude Vodění medvěda.


Publikováno 22. 2. 2022 10:03
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář