Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obec Bezuchov části Územního plánu sídelního útvaru Bezuchov

22.03.1999

Obecně závazná vyhláška obce Bezuchov o místních poplatcích 07.04.1999

Obecně závazná vyhláška obce Bezuchov č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2002

Dodatek č.4/2007 k OZV č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromaždˇování,  sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů. 01.01.2008
Obecně závazná vyhláška obce Bezuchov č.3/2001, kterou se stanoví systém shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bezuchov, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na  území obce Bezuchov

01.01.2002

Požární řád obce 2004

01.04.2004

OZV 1/2005 kterou se zrušuje OZV 1/1999 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů místní MŠ

01.01.2005
OZV č.1/2006 kterou se stanoví společný školský obvod 28.10.2006
OZV č.2/2006 kterou se mění a doplňuje Vyhláška o závazné části územního plánu sídelního útvaru Bezuchov 28.10.2006
Jednací řád zastupitelstva obce Bezuchov

23.11.2006

OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2016

OZV č. 1/2019 o shromažďování, sběru, třídění, využívání  a odstraňování komunálního, stavebního odpadu, elektro odpadu, nebezpečného odpadu a systém sběru a shromažďování biologicky rozložitelných odpadů 01.01.2020

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2020

Provozní řád sběrného místa obce Bezuchov 2020

10.3.2020

OZV č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bezuchov

29.6.2020

OZV č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 29.6.2020

Veřejnoprávní smlouvy

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací