Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O obci

O obci

Obec Bezuchovpohled
Okres:  Přerov
Kraj: Olomoucký
Rozloha katastru:  396 ha
Počet obyvatel: 194 k 1.1. 2020
Starosta obce : Mgr. Zdeněk Pospíšilík, Bezuchov 8

Stručná charakteristika obce

Od úpatí sv. Hostýna a Kelčského Javorníku se rozkládá  na sever až k řece Bečvě pahorkatina, které se říká Záhoří. Téměř uprostřed tohoto kraje leží typická záhorská ves Bezuchov, jediná tohoto jména v ČR. O její  starobylosti svědčí už sama okrouhlá náves, v minulosti opatřená třemi branami ( dosud známá pojmenování - Stará brána, Nová brána, Zábraní).

Až do poloviny 16. století byl Bezuchov  samostatným zemskodeskovním statkem, majetek ve vsi byl zřejmě rozdělen mezi více držitelů z řad místních či okolních vladyckých rodin.
První zápis o obci Bezuchov je v zemských deskách Olomouckých , kde se od roku 1348 zapisovaly majetky šlechty vyšší i nižší. Roku 1349 drželi Bezuchov Anna a Pešek z Bělotína. Jako drobné zboží šel Bezuchov z ruk do ruk, za 200 let se uvádí 17 majitelů nebo spolumajitelů. Bezuchov a jeho okolí bylo však osídleno daleko dříve. To dosvědčují nálezy kamenných kladiv a různých nástrojů z kamene, které od nepaměti až do dnešních dnů nacházeli sedláci na svých polích.
Mohylová pohřebiště v okolních lesích byly prozkoumány již koncem 19. století.

Obec Bezuchov se nachází asi 15 km na východ od Přerova mezi městy Přerov, Bystřice p.Hostýnem a Lipník n.Bečvou, v oblasti zvané Záhoří v nadmořské výšce 300m. Lidé v obci bydlí v soukromých dvougeneračních domech. V obci je jedna  družstevní čtyřbytovka.

Členství v mikroregionech

Obec Bezuchov je členem DSO mikroregionu Moštěnka  a DSO mikroregioni Záhoří-Helfštýn.

Program obnovy venkova

Do POV se obec přihlásila v roce 1993. Na základě územního plánu je na každé volební období vypracován Plán obnovy vesnice.

Územně plánovací dokumenty

Územní plán Bezuchov byl vydán usnesením č. 10/6 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bezuchov dne 04.7.2016 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 19.7.2016.

Územní plán obce Bezuchov naleznete na stránkách města Přerova ZDE

Dokončené akce POV

Kulturní památky :

 • Kaple sv. Floriána z roku 1895 - celková oprava
 • Dva pískovcové kříže nejstarší je z roku 1752 - rekonstrukce
 • Jeden kříž žulový - oprava

Infrastruktura :

 • Vodovod -  výstavba
 • Plynovod - výstavba
 • Oprava místních komunikací
 • Rekonstrukce rozvodů nízkého napětí
 • Rekonstrukce místního rozhlasu
 • Rozšíření fotbalového hřiště

Životní prostředí :

 • Výstavba rybníka
 • Úprava svahů v obci
 • Výstavba chatky u rybníka a hřiště
 • Údržba staré a výsadba nové zeleně v obci a okolí

Události a ocenění :

 • Slavnostní svěcení obecního praporu a znaku  21. 6. 1996
 • Udělení zelené stuhy v soutěži „Vesnice roku“ v roce 1998
 • Čestný diplom udělený v krajském kole soutěže Vesnice roku 2000 za originální oživení veřejných prostranství
 • Udělení bílé stuhy v soutěži "Vesnice roku" v roce 2005

školaV obci je Mateřská školka do které chodí děti z okolních obcí. MŠ pořádá 1x do roka v místním KD i pro veřejnost dětský maškarní karneval. Mládež se do prací v obci zapojuje většinou přes hasiče.

Zachování původního podkovovitého tvaru zástavby návsi a obnova původních kamenných studní na návsi. Nová zástavba obce bude prováděna dle schváleného územního plánu a urbanistické studie.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT v obci se odehrává na místním hřišti , ve škole (turistické ubytovně) a v kulturním domě. Podílí se na něm převážně spolek dobrovolných hasičů a hlavně mladí lidé. V zimním období bývají v obci 1 - 2 plesy a vodění medvěda. Týden před velikonocemi provádí mladé děvčata tzv. májkování. V listopadu bývá v Bezuchově Horolezecký sraz a přespolní běh  Bezuchov - Helfštýn - Bezuchov, zakončen country bálem..