Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bezuchov

2. Důvod a způsob založení

Obec Bezuchov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Bezuchov
  Bezuchov 14
  753 54 Soběchleby

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Bezuchov
  Bezuchov 14
  753 54 Soběchleby

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 17:00 - 18:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 581 791 050
  mobilní telefon: 724 182 834

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.bezuchov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Bezuchov
  Bezuchov 14
  753 54 Soběchleby

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ou@bezuchov.cz, emailové adresa obecního úřadu

 • 4.8 Datová schránka

  jkzbpb5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 23124831/0100

6. IČO

00636118

7. DIČ

CZ00636118

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem podání a podnětů

Poskytování informací, příjem podání

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2020

Výročni zpráva o poskytnutí informací za rok 2021.pdf

Vyrocni zprava o poskytnutí informací za rok 2022.pdf

Vyrocni zprava o poskytnutí informací za rok  2023.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 • za rok 2018 nebyly žádné informace požadovány
 • za rok 2019 nebyly žádné informace požadovány
 • za rok 2020 nebyly žádné informace požadovány
 • za rok 2021 nebyly žádné informace požadovány
 • za rok 2022 byla požadována jedna informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Informování občanů o odpadovém hospodařství

2021 Informování občanů o odpadovém hospodářství 2021.pdf